Verdoving

Een verdoving zorgt er voor dat u rustig in de stoel ligt. De tandarts of mondhygiënist vraagt eerst of u dit op prijs stelt. Een behandeling is altijd beter uit te voeren met een verdoving dan zonder een verdoving. Dankzij de verdoving is een behandeling pijnloos uit te voeren.

Er bestaan technieken die de verdoving minder vervelend maken. Het is mogelijk om de plek van de verdoving te behandelen met een verdovende zalf, waardoor de prik minder pijnlijk wordt.

Het is belangrijk dat u uw behandelaar informatie verschaft over eventueel medicatie-gebruik, een eventuele zwangerschap of dat u bijvoorbeeld een allergische reactie heeft gehad op een verdoving. Gelukkig komt dit niet heel erg vaak voor.

De uitwerkingstijd van de verdoving is gemiddeld 3 tot vier uur, maar kan soms ook langer duren.

Residentaal Tandarts in Den Haag Residentaal Tandarts in Den Haag