Implantaat

Het implantaat

Een implantaat (kunstwortel van bv. titanium) is een kunstwortel die een echte tand vervangt, wanneer deze verloren is geraakt.

Implantaatkroon – Standaard

Als er sprake is van verlies van één tand of kies is vervanging met behulp van een implantaatkroon de meest elegante methode om het verlies van een gebitselement te herstellen. Er ontstaat geen schade aan de overige tanden en kiezen, zoals dat wél gebeurt bij vervaardiging van een (ets)brug of een (frame)prothese. Eerst wordt het implantaat aangebracht, vervolgens wordt na een genezingsperiode van 2 tot 6 maanden hierop een tand of kies geschroefd.

Implantaatkroon – directe tandvervanging

In de esthetische zone (voortanden en kleine kiezen) wordt er gestreefd naar een directe vervanging: dat wil zeggen, verwijderen van de tand/kies, direct plaatsen van een implantaat en direct vervaardigen van een kunststof tand of kies hierop. Na een genezingsperiode van 6 maanden wordt er een porseleinen tand of kies gemaakt. Voordeel voor u als patiënt is dat u niet zonder tand of met een prothese door het leven hoeft, maar deze techniek voorkomt ook verder slinken van de kaak na verwijdering van de tand.

Implantaatbrug – standaard

Bij verlies van meerdere tanden of kiezen is een implantaatbrug meestal de beste manier om de functies van het gebit weer volwaardig te herstellen. Het comfort en het kauwvermogen van een implantaat gedragen brug of implantaat gedragen kronen is vele malen beter dan van een frameprothese. Eerst worden de implantaten geplaatst. Na een genezingsperiode van 2 tot 6 maanden wordt hierop de porseleinen brug aangebracht.

Klikgebit in de onderkaak

De meeste prothesedragers hebben klachten die variëren van pijn bij kauwen, een ingevallen mond, chronisch kapotte mondhoeken tot het loskomen van de prothese tijdens spreken, lachen, hoesten of niezen. Daardoor voelt men zich onzeker in het bijzijn van anderen. Een klikgebit biedt dan uitkomst. Afhankelijk van uw situatie zijn drukknoppen of een staafconstructie op twee, drie of vier implantaten noodzakelijk. Als u volledig tandeloos bent in de onderkaak en één of meerdere van bovengenoemde klachten heeft, kunt u een afspraak maken voor een consult . Wij zullen aan de hand van een mondonderzoek en een röntgenfoto beoordelen of u in aanmerking komt voor het plaatsen van implantaten vanuit de Basisverzekering.

Klikgebit in de bovenkaak

Als er verlies optreedt van de boventanden, is er meestal nog wel voldoende houvast om een prothese te dragen. In sommige situaties is dit echter niet het geval, bijvoorbeeld als er te weinig kaakwal aanwezig is voor houvast van de prothese. In een dergelijk geval is een klikgebit op vier of zes implantaten de aangewezen oplossing. Soms is er te weinig botvolume aanwezig voor het aanbrengen van implantaten in de bovenkaak en is er voorafgaand een botherstellende operatie noodzakelijk.

Residentaal Tandarts in Den Haag Residentaal Tandarts in Den Haag